Obchodná značka ProfiBuilding združuje a využíva aktivít spoločnosti ProfiToolServis s.r.o. a spoločnosti Invest MF s.r.o.
Realizácia stavieb a rekonštrukcií je zabezpečená vlastným personálom, prostriedkami, v prípade potreby aj subdodávateľsky.

Sídlo spoločnosti

Orešany 58, SK-956 06 Orešany

Telefón

+421 918 277976 alebo +421 905 589699

Kontaktný formulár

Prosíme Vás aby ste nezneužívali tento formulár k "osobnému potešeniu" a "tvorivej činnosti", ale skutočne len v prípade potreby. Rovnako nám môžete aj zatelefonovať.

Kontaktný formulár
Spôsob kontaktovania