Odstraňovanie stavieb

Aktivita, ktorá predchádza výstavbe nehnuteľností, ale je nevyhnutná aj pri rekonštrukciách bytov. Demontáže zariadení, zmeny dispozície nehnuteľnosti vykonávame veľmi šetrne - prevažne ručne. Rovnako tak v čase, ktorý nenarúša susedské vzťahy.
V prípade demolačných prác väčšieho rozsahu (nie byty) využívame techniku, a po dohode zabezpečíme aj odvoz a likvidáciu bežného stavebného odpadu, alebo využijeme materiál ako recyklát.

Táto služba zahŕňa tieto činnosti:

  • odstránenie stavieb
  • demontáž priečok
  • demontáž stropov
  • demontáž výplní otvorov
  • demontáž podláh a obkladov
  • demontáž vstavaného nábytku
  • demontáž bytových jadier
  • demontáž rozvodov a armatúr