Výstavba a rekonštrukcie

Ponúkame výstavbu drobných stavieb od základov až po strechu vrátane výplne otvorov, až po finálne úpravy nehnuteľnosti a okolia.

Pri rekonštrukcii bytov je rozsah stavebných prác podľa želania zákazníka obmedzený len platnou legislatívou, respektíve všeobecno-záväzným nariadením obce.

Táto služba zahŕňa tieto činnosti:

  • betonáže a základy
  • mokrá výstavba (tehly, pórobetón, tvárnice…)
  • suchá výstavba (SDK konštrukcie, OSB…)
  • vence a stropné konštrukcie
  • otvory a výplne
  • tepelná izolácia a fasády
  • vnútorné omietky a stierky
  • zastrešenie nehnuteľnosti